Eerlijke Logopedie

Logopediepraktijken die zijn aangesloten bij de Logopedieschakel zijn zelfstandige, lokale praktijken die staan voor kwaliteit, zorgvuldigheid en Eerlijke Logopedie.
Van een praktijk die is aangesloten bij de Logopedieschakel mag u de volgende werkwijze verwachten

Groen-vinkje

Scheiding tussen preventie en behandeling

Logopedie start omdat u dit zelf nodig vindt of omdat een onafhankelijke partij (GGD, leerkracht,  peuterleidster, arts) logopedie adviseert. Een logopedist die  aangesloten is bij Logopedieschakel  zal géén eigen cliënten werven.

 Groen-vinkje

Vrije zorgkeuze

U bent te allen tijde vrij om uw eigen behandelend logopedist te kiezen.

 Groen-vinkje

Ouderparticipatie

U werkt als ouder nauw samen met de logopedist en u bent als co-therapeut betrokken bij de behandeling, zoals vermeld in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

 Groen-vinkje

Geschikte behandelruimte

De behandeling vindt plaats in een ruimte die voldoet aan de inrichtingseisen: een ruime kamer  met wastafel, en een ruime wachtruimte met toilet.

 Groen-vinkje

Gedegen diagnostiek

U heeft een uitgebreid intakegesprek met de logopedist om de klacht en hulpvraag te
verhelderen. Vervolgens  wordt passende diagnostiek geboden middels de nieuwste testen.

 Groen-vinkje

Transparante zorg

U  ontvangt een beginverslag met onderzoeksgegevens, dat duidelijk aan u wordt uitgelegd.
U bent op de hoogte van het behandelplan, wat is afgestemd op uw specifieke klacht.

De behandeling is gevarieerd en wordt samen met u regelmatig geëvalueerd.  De behandeling duurt een half uur inclusief de administratie van de behandeling. Er worden geen onnodige behandelstops ingelast.

 Groen-vinkje

Overleg en samenwerken

Uw logopedist beschikt over een groot lokaal netwerk en overlegt regelmatig met de leerkracht of peuterleidster van uw kind.  Zij sluit indien nodig aan bij een zorgteamoverleg.

 

slide1