Het keurmerk voor een betrouwbare praktijk

Logopedisten die werken middels eerlijke logopedie.


Wie is logopedie Schakel

Logopedieschakel is een professioneel netwerk van samenwerkende logopedisten dat staat voor eerlijke logopedie.  De kwaliteit van logopedische zorg staat bij ons centraal. We hebben als uitgangspunt ‘Zorg
op maat!’.
We kijken naar de beste  persoonlijke benadering voor elk(e) volwassene, jongere, kind en baby, waar nodig in multidisciplinair verband.

De logopedisten van de Logopedieschakel onderhouden nauw contact om elkaars deskundigheid en expertise aan te vullen. Hierdoor zijn wij in staat om voor jong en oud de beste persoonlijke logopedische zorg te bieden. De logopediepraktijken van de Logopedieschakel zijn allen allround en hebben daarnaast ieder hun eigen specifieke specialisaties.

Door de vercommercialisering wordt de aangeboden logopedische zorg steeds vaker aangeboden met een financiële drijfveer. Wij werken vanuit onze missie cliëntenzorg. De logopedisten verbonden aan het netwerk Logopedieschakel staan voor eerlijke, kwalitatieve en deskundige logopedische zorg. De hulpvraag van de cliënt en de omgeving staat centraal. 

Logopedieschakel biedt logopedische zorg volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten. Het netwerk van logopedisten van de Logopedieschakel en andere disciplines leidt tot professionele, doelgerichte en adequate zorg op lokaal niveau. De cliënt staat centraal en de zorg is afgestemd op de hulpvraag.
Wij waarborgen goede logopedische zorg door kwaliteit, transparantie, preventie en voorlichting. 

 ‘De Schakel in Communicatie’